OIARTZUNGO UDALA

2020 EKITALDIRAKO EGUTEGI FISKALAREN ALDAKETA


Deskribapena:

 

ZERGA EGUTEGIAN ALDAKETAK

  • Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergak (TMIZ)
  • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)
  • Ura eta Estolderia
  • Zaborra
  • Gainontzeko zerga eta tasen epealdiak mantendu egiten dira

ZATIKETAK ETA ATZERAPENAK

Zatiketa planetan onartutako kuoten ordainketa hilabetez atzeratzen dira inolako interesik ezarri gabe.

 

ZERGA KITAPENEN ORDAINKETA EPEA

Martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuaren baitan atzeratzen da.

 

Araudia2020ko apirilaren 3ko 370 Alkatetza-dekretua